Vitamini

Vitamini (na latinskom vita=život) su kompleksne organske materije. Esencijalni su u malim dozama za niz metabolitičkih procesa.
U organizmu čoveka svi vitamini, izuzev vitamina C, deluju kao koenzimi i to u preko dvesta Nastavi sa čitanjem Vitamini

Share Button

Liponska kiselina

Liponska kiselina – tiooktanska kiselina naziva se i protogen i faktor prenosa acetata.

Osobine

Ovaj vitamin je u hemijskom pogledu 6,8-ditiooktanska kiselina. Spada u grupu masnih kiselina Nastavi sa čitanjem Liponska kiselina

Share Button

Vitamin U

Vitamin U – metilmetioninsulfonij

Osobine

O ovome vitaminu se zna  vrlo malo; naučna istraživanja su u toku Nastavi sa čitanjem Vitamin U

Share Button

Vitamin T (termitin)

Vitamin T – termitin

Osobine

O ovome vitaminu se zna vrlo malo; to je materija sa osobinama vitamina. Prvi put je izolovan iz termita, a potom i iz kvasaca i gljiva Nastavi sa čitanjem Vitamin T (termitin)

Share Button

Vitamin P (citrin)

Vitamin P – citrin naziva se i C-kompleks, citrusni bioflavonoid, ruten, hesperidin i faktor propustljivosti.

Osobine

Vitamin P je sastavljen od citrina, rutena, hesperidina, flavona i flavonala.
Ovaj vitamin je rastvorljiv u vodi. Nestabilan je na povišenim temperaturama.
Nastavi sa čitanjem Vitamin P (citrin)

Share Button

Vitamin K (filoholin)

Vitamin  K – filoholin  se  naziva  i  menadion,  faktor dugovečnosti i antihemoragični.

Osobine

U prirodi su pronađena dva vitamina K i to: K1 i K2, a sintetički je proizveden vitamin K3 Nastavi sa čitanjem Vitamin K (filoholin)

Share Button

Vitamin J (holin)

Vitamin J – holin je član B – kompleksa. Naziva se i lipotropik.

Osobine

Vitamin J se ubraja u grupu lipotropnih faktora, jer smanjuje nagomilavanje masti u ćelijama jetre Nastavi sa čitanjem Vitamin J (holin)

Share Button

Vitamin I (inozitol)

Vitamin I – inozitol je još jedan član vitamina B-kompleksa. Poznat je i kao bios I.

Osobine

Ubraja se u lipotropne činioce kao holin i metionin. Ovaj vitamin je ciklični šestovalentni alkohol Nastavi sa čitanjem Vitamin I (inozitol)

Share Button

Vitamin H

Vitamin H – paraaminobenzoeva kiselina, PABA je noviji član vitamina B-kompleksa.

Osobine

Ovaj vitamin nije u potpunosti proučen. Zna se da ga ljudski organizam sintetizuje u crevima Nastavi sa čitanjem Vitamin H

Share Button

Vitamin F – Esencijalne masne kiseline – linolna, linoleinska, arahidonska

Vitamin F – esencijalne masne kiseline i to: linolna, linoleinska i arahidonska.

Osobine

Esencijalne masne kiseline linolna, linoleinska i arahidonska su polunezasićene masne kiseline.
U ljudskom organizmu se ne mogu sintetizovati. Vitamin F je rastvorljiv u mastima i rastvaračima masti.
Nastavi sa čitanjem Vitamin F – Esencijalne masne kiseline – linolna, linoleinska, arahidonska

Share Button
error: Content is protected !!