Vitamin I (inozitol)

Vitamin I – inozitol je još jedan član vitamina B-kompleksa. Poznat je i kao bios I.

Osobine

Ubraja se u lipotropne činioce kao holin i metionin. Ovaj vitamin je ciklični šestovalentni alkohol. Rastvorljiv je u vodi. Slatkog je ukusa.
Sintetizuje se u organizmu uz pomoć crevnih bakterija.

    Dejstvo

  • Lipotropna funkcija ogleda se u metabolizmu masti i holesterola;
  • Održava zdravlje kose i sprečava njeno opadanje;
  • Formira lecitin u sadejstvu sa holinom;
  • Učestvuje u prevenciji ekcema;
  • Neki autori navode da ovaj vitamin upravlja gastro-intestinalnom pokretljivošću;
  • Deluje umirujuće.

Deficit

Deficit ovoga vitamina uzrokuje pojavu ekcema.

Suficit

Nisu poznati neželjeni efekti predoziranja.

Izvori

Inozitol se nalazi u skoro svim biljnim i životinjskim tkivima kao normalan ćelijski sastojak. Nejveće količine su utvrdjene u lišću biljaka. Bogati izvori su: citrusno voće, srce, bubrezi, pluća, mozak, jetra, krv, jaja i mleko.

Dnevne potrebe

Prema nekim autorima dnevna doza inozitola je  250-500, dok drugi navode i količinu od 1000 miligrama obzirom da organizam može da iskoristi svega 50% ovoga vitamina.

Toksičnost

Bios I nema poznatih toksičnih efekata.

Upozorenje

Osobe, koje piju mnogo kafe, trebaju da unose veće doze ovoga vitamina. Treba ga uzimati u kombinaciji sa holinom i ostalim vitaminima B-kompleksa.

Share Button

Ostavite odgovor

error: Content is protected !!