Liponska kiselina

Liponska kiselina – tiooktanska kiselina naziva se i protogen i faktor prenosa acetata.

Osobine

Ovaj vitamin je u hemijskom pogledu 6,8-ditiooktanska kiselina. Spada u grupu masnih kiselina i veoma je značajan za odvijanje pravilnog metabolizma. Ispoljava veliku aktivnost u vrlo malim količinama.
Učestvuje u oksidativnoj dekarboksilaciji piruvata u acetat iz tiamina.
Liponska kiselina ima neprijatan miris i ukus.

Dejstvo

  • Intenzivira sintezu ATP-a;
  • Učestvuje u asimilaciji mlečne kiseline;
  • Aktivira enzime ciklusa trikarbonske kiseline;
  • Stimuliše rast bakterija mlečno-kiselinskog vrenja zamenom acetata (faktor prenosa acetata);
  • Stimulativno deluje na sintezu COA (utilizacija masnih kiselina);
  • Sprečava oštećenje jetre raznim toksinima;
  • Normalizuje aldolaze i transferaze;
  • Koristi se u terapiji metaboličke acidoze;
  • Vrlo je značajan u terapiji toksičnog i infektivnog hepatitisa.

Deficit

Nisu dovoljno proučene posledice nedostatka ovoga vitamina u organizmu čoveka.

Suficit

Nisu dovoljno proučene posledice suficita ovoga vitamina u organizmu čoveka.

Izvori

Nisu utvrđeni prirodni izvori ovoga vitamina.

Dnevne potrebe

Ne navode se zvanične dnevne doze ovoga vitamina.

Toksičnost

Nisu poznati toksični efekti liponske kiseline.

Upozorenje

Primena  liponske  kiseline  u  terapijama  preporučuje  se  samo  uz konsultacije sa lekarom.

Share Button

Ostavite odgovor

error: Content is protected !!