Vitamin J (holin)

Vitamin J – holin je član B – kompleksa. Naziva se i lipotropik.

Osobine

Vitamin J se ubraja u grupu lipotropnih faktora, jer smanjuje nagomilavanje masti u ćelijama jetre.Holin je u hemijskom pogledu alkohol. Veoma je rasprostranjen u životinjskom svetu, ali i u ljudskom organizmu.Nalazi se kao sastavni deo lipida, u obliku estra sirćetne kiseline, ali i u slobodnoj formi. Sintetiše se u organizmu čoveka.

Dejstvo

  • Sa inozitolom ovaj vitamin deluje sinergistički na iskorištavanje masti i holesterola;
  • U stanju je da probije krvno-moždanu barijeru, koja štiti mozak od dnevnih varijacija u ishrani i odlazi direktno u moždane ćelije, čime potpomaže pamćenje;
  • Najverovatnije pretvara holesterol u emulziju i sprečava da se ovaj taloži na zidovima arterija i žuči;
  • Potpomaže mobilizaciju i prenošenje masti iz jetre u masne depoe organizma, čime deluje preventivno na pojavu ciroze ovoga organa;
  • Pomaže odašiljanju nervnih impulsa, naročito onih, koji se koriste u mozgu za formiranje pamćenje;
  • Deluje umirujuće na nervni sistem;
  • Pomaže odstranjivanje toksina i lekova iz organizma.

 

Deficit

Deficit holina uzrokuje nagomilavanje masti u ćelijama jetre, što dovodi do ciroze jetre. Usled pomanjkanja ovoga vitamina dolazi do zastoja u rastu, a često i do hemoralgične nekroze u bubrezima, zatim do zakrečavanja arterija i Alchajmerove bolesti.

Suficit

Dugotrajno uzimanje preteranih doza holina dovodi do pomanjkanja vitamina B6. Holin se ne sme unositi u iorganizam ako se osoba nalazi u depresivnim fazama (manično depresivno stanje), jer ovaj vitamin može dodatno da oteža i produbi ovaj teški poremećaj.

Izvori

Ovaj je vitamin najviše zastupljen u namirnicama bogatim fosfolipidima. Nalazi se u namirnicama animalnog i biljnog porekla i to u: jajima, jetri, moždanom tkivu, bubrezima, mesu, kvascu i soji.

Dnevne potrebe

Dnevne doze holina su 500-1000 miligrama. Toliko se ovoga vitamina svakodnevno unosi hranom, koja sadrži i dovoljne količine i drugih lipotropnih supstanci.

Toksičnost

Nije poznato da je holin u bilo kom slučaju ispoljio toksično dejstvo.

Upozorenje

Veće ili stalno konzumiranje alkohola traži da se u organizam unosi povećana doza holina.
Kod intenzivnog intelektualnog rada (naprezanja) i u situaciji kada je potrebno poboljšati pamćenje preporučljivo je da se hranom unosi veća količina ovoga vitamina.

Share Button

Ostavite odgovor

error: Content is protected !!