Vitamin H

Vitamin H – paraaminobenzoeva kiselina, PABA je noviji član vitamina B-kompleksa.

Osobine

Ovaj vitamin nije u potpunosti proučen. Zna se da ga ljudski organizam sintetizuje u crevima Nastavi sa čitanjem Vitamin H

Share Button
error: Content is protected !!