Vitamin B17 ili leatril (amigdalin)

Vitamin B17 – leatril naziva se i nitrilosid i amigdalin.

Osobine

Glavni  sastojak vitamina B17 je amigdalinglukozid, koga čine dva molekula glukoze, jedan molekul benzaldehida i jedan molekul cijanovodonika.

Dejstvo

  • Preporučuje se za prevenciju i lečenje malignih tumora, ali se mora  naglasiti da je ova njegova uloga još uvek diskutabilna; u fazi je daljih naučnih ispitivanja.

Deficit

Obzirom da efekti ovoga vitamina predstavljaju još uvek predmet naučnih istraživanja, nisu do danas poznate posledice njegovog pomanjkanja u organizmu čoveka.

Suficit

I ovde je važeća ista konstatacija kao pod deficitom.

Toksičnost

Do danas nisu utvrđene toksične doze ovoga vitamina.

Upozorenje

Obzirom na nepoznanice u vezi deficita, suficita i toksičnosti, nema ni određenih upozorenja vezanih za vitamin B17 i njegovu upotrebu, osim da ga ne treba unositi u organizam bez preporuke stručnjaka.

Share Button

Ostavite odgovor

error: Content is protected !!