Vitamin B13 (orotinska kiselina)

Vitamin B13 – orotinska kiselina

Osobine

Vitamin B13 se proizvodi u formi kalcijumorotata. Veoma je nestabilan pod uticajem svetlosti, a potpuno se razara kuvanjem.

Dejstvo

  • Učestvuje u metabolizmu  folne kiseline;
  • Učesnik je i u metabolizmu vitamina B12;
  • Potpomaže lečenje multipleksskleroze;
  • Učestvuje u terapije poremećaja funkcije jetre;
  • Koristi se u prevenciji preranog starenja.

Deficit

Nisu ustanovljene posledice pomanjkanja ovoga vitamina.

Suficit

Nisu istraženi ni efekti predoziranja ovoga vitamina.

Izvori

Bogati izvori ovoga vitamina su: korenasto povrće, surutka, tečna faza ukišeljenog mleka.

Dnevne potrebe

Nema zvaničnih preporuka u pogledu dnevnih doza ovoga vitamina.

Toksičnost

Nisu do danas registrovani toksični efekti vitamina B13.

Upozorenje

Terapija u kojoj ima učešća vitamin B13 treba da se sprovodi uz preporuku i kontrolu lekara.

Share Button

Ostavite odgovor

error: Content is protected !!