Vitamin K (filoholin)

Vitamin  K – filoholin  se  naziva  i  menadion,  faktor dugovečnosti i antihemoragični.

Osobine

U prirodi su pronađena dva vitamina K i to: K1 i K2, a sintetički je proizveden vitamin K3.
Rasprostranjen je u prirodi u biljnom i životinjskom svetu, a stvaraju ga u crevima coli bakterije.
Vitamini K   su   rastvorljivi   u   mastima  i  organskim    rastvaračima.
Stabilni su na povišenoj temperaturi, a neotporni u alkalnoj sredini, u prisustvu svetlosti i x-zraka.
Vitamin K1 je ulje žute boje koje fluerescira, a vitamin K2 je u obliku kristala, koji se tope na 53,6 – 54,5 C.
Resorbuje se u crevima sisara, pa prema tome, i čoveka. Resorpcija iz creva može da se odvija samo u prisustvu žuči.
Manje količine ovoga vitamina izlučuju se preko majčinog mleka, a velike količine preko stolice.

Dejstvo

  • Neophodan  je  za normalno zgrušavanje krvi stvarajući protrombin i održavajući njegovu optimalnu koncentraciju u krvi;
  • Pomaže u prevenciji  unutrašnjeg krvarenja i krvoliptanja.

Deficit

Deficit može da bude uzrokovan bolestima jetre i žuči i poremećajem resorpcije masti.
Pomanjkanje ovoga vitamina može da dovede do bolesti celijakije, što je jedna vrsta digestivnog poremećaja, kolitisa, dijareje idr.

Suficit

Preteran unos vitamina K može da dovede do razaranja crvenih krvnih zrnaca, talasa preznojavanja i  pojave intenzivnog crvenila.

Izvori

Vitamin K je u velikim koncentracijama zastupljen u lisnatom povrću kao što su: kelj, zelje, karfiol, kupus, zelena salata, kopriva, zeleni paradajz. Značajna količina ovoga vitamina nalazi se i u animalnim proizvodima: svinjskoj jetri, ribljem ulju, jajima, mleku, jogurtu, siru. Alge su, takođe, bogat izvor filoholina.

Dnevne potrebe

Do danas nisu utvrđene pouzdane potrebne doze vitamina K. Neki autori navode da je dnevna potreba novorođenčadi 1-2,  trudnica do 20, dok drugi preporučuju dnevnu dozu od 65-80 mikrograma.

Toksičnost

Nije utvrđena toksičnost vitamina K, izuzev što se ne preporučuje uzimanje više od 500 mikrograma sintetičkog vitamina.

Upozorenje

Ovaj vitamin potire delovanje antikoagulanata.
Ako je organizam u dužem periodu podvrgnut delovanju antibiotika širokog spektra, potrebno je ishranu obogatiti većim unosom namirnica bogatih vitaminom K.

Share Button

Ostavite odgovor

error: Content is protected !!